GoPro Studio 2.5.7.549

GoPro Studio 2.5.7.549

WoodmanLabs Inc. d.b.a. GoPro – Shareware – Windows
GoPro Studio là video chỉnh sửa phần mềm cho máy ảnh GoPro của bạn. GoPro Studio cho phép bạn nhập khẩu, phát lại, và chỉnh sửa hình ảnh GoPro và video của bạn. Khách sạn đặc trưng với các video mẫu, clip pha trộn và trim, fisheye điều chỉnh, nhập vai 3D video, thêm tiêu đề, bộ lọc và âm nhạc, điều chỉnh tốc độ phát lại cho nhanh hoặc chậm, và nhiều hơn nữa. GoPro Studio là tương đối dễ dàng để bắt đầu giao diện người dùng trực quan và sắp xếp hợp lý, cảm ơn.

Tổng quan

GoPro Studio là một Shareware phần mềm trong danh mục Gia đình & Sở thích được phát triển bởi WoodmanLabs Inc. d.b.a. GoPro.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 817 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của GoPro Studio là 2.5.7.549, phát hành vào ngày 01/11/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/09/2013. Phiên bản phổ biến nhất là 2.5.7.549, được sử dụng bởi 35 % trong tất cả các cài đặt.

GoPro Studio đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

GoPro Studio Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho GoPro Studio!

Cài đặt

người sử dụng 817 UpdateStar có GoPro Studio cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản